I tabellen nedan finner du en förteckning över de personer i min släktforskning om vilka det finns extra information. Informationen kan bestå av tidningsartiklar, bouppteckningar, bilder mm. Genom att klicka på respektive namn kommer man till denna information. Man kan också nå informationen via Släktboken där man i levnadsbeskrivningen för respektive person klickar på knappen "Mer om....." för att komma till rätt sida.

Sidan är under utveckling och kommer successivt att kompletteras under 2015.

© Lars Löfgren